Middelste kinderen het meest succesvol

Middelste kinderen het meest succesvol

Een tijdje geleden hebben we al eens geschreven over het sandwich-kind: het middelste kind dat het vaak het moeilijkst heeft, zeker als ze ook nog eens van hetzelfde geslacht zijn als het eerste kind.

De oudste zou de beste ouderlijke begeleiding krijgen en de jongste wordt over het algemeen lekker verwend en aan de jongste worden vaak minder hoge eisen gesteld om tegenop de boksen. Het middelste kind krijgt de minste aandacht omdat de oudste en de jongste die al ‘opeisen’ en ze vallen ook minder op.

Máár, zo stelt Daily Mail, het middelste kind heeft het dan als sandwich-kind misschien het moeilijkst in zijn of haar jeugd, ze worden wèl vaak de meest succesvolle van de drie!

Vroeger werd gedacht dat het krijgen van minder aandacht kon lijden tot eenzaamheid, teruggetrokkenheid en minder zelfvertrouwen, en werd ongeveer gesteld dat de middelste kinderen ‘gedoemd’ waren ‘te mislukken’.

Maar niets is dus minder waar. Middelste kinderen weten over het algemeen de nadelen om te zetten naar voordelen. Ze zijn door hun jeugd empathisch, onafhankelijk, creatief, expressief, kunnen beter compromissen sluiten, zijn minder egocentrisch, hebben niet altijd de behoefte zich te confirmeren en beschikken over een gezonde dosis rechtvaardigheid, waardoor ze later succesvoller worden in het werkende leven én ook nog eens een enorm sociaal leven hebben!

Als middelste kind bevind je je in goed gezelschap van succesvolle mensen. Zo is van alle Amerikaanse Presidenten tot nu toe 52% het middelste kind uit een gezin, Bill Gates is middelste kind, Tony Blair, Julia Roberts, Nelson Mandela, Martin Luther King…

Bron: The Daily Mail

Meer lezen over de positie van het kind binnen een gezin? Lees dan ook de volgende artikelen:
Waarom je NIET de oudste wilt zijn.
Waarom je WEL de oudste wilt zijn.

Reageer op artikel:
Middelste kinderen het meest succesvol
Sluiten