Redactie
Redactie Nieuws 29 jan 2020

Vaderskindjes voelen zich minder snel eenzaam dan moederskindjes

Uit onderzoek, uitgevoerd door Ohio State University onder begeleiding van Professor Xin Feng is gebleken dat vaderskindjes (althans, meisjes die een sterke band hebben met hun vader) minder last hebben van eenzame gevoelens.

 

Het onderzoek

Het team van onderzoekers analyseerden de gegevens van 695 gezinnen die deelnamen aan een landelijk onderzoeksproject voor kinderopvang in de Verenigde Staten. De studie volgde kinderen in de eerste vijf jaar van hun schooltijd en ze werden gevraagd naar eventuele gevoelens van eenzaamheid. Ook de ouders van de betreffende kinderen namen deel aan het onderzoek. Zij moesten vragenlijsten inleveren. Hierdoor konden de onderzoekers banden of eventuele conflicten tussen ouders en hun kinderen bepalen.

 

Het resultaat

Het resultaat van het onderzoek: eenzaamheid is het laagst in gevallen waarbij de band tussen een vader en dochter het sterkst is. Deze band neemt echter in de loop van de tijd af. Dit omdat jonge meisjes dan vriendschappen sluiten met klasgenoten en meer tijd buiten hun familie zullen gaan doorbrengen. Wat in de meeste gevallen leidt tot een toename van conflicten. Het is namelijk tevens een fase waarin kinderen onafhankelijker worden. De behoefte aan autonomie neemt dan toe; meisjes willen eigen baas zijn. Ondanks deze ontwikkelingen verdwijnt de band tussen een dochter en haar vader echter nooit helemaal. Dat is dan weer het goede nieuws. En nog een fijne bijkomstigheid: vaderskindjes doen het ook beter op school!

 

Moederskindjes of Vader-zoonrelatie

Een sterke band tussen dochter en moeder heeft geen invloed op gevoelens van eenzaamheid. En bij een zoon maakt het ook niet uit of hij wel of geen sterke band heeft met zijn moeder dan wel vader.

 

De verklaring

Waarom dezelfde resultaten niet optreden als meisjes echte moederskindjes zijn? Daarvoor werd de volgende reden gegeven. ‘In onze samenleving zijn moeders doorgaans verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en stabiliteit van hun kinderen. Waarbij vaders meer mogelijkheden hebben om op verschillende manieren met hun kinderen om te gaan, ze uit te dagen en nauwer emotioneel contact kunnen hebben. Dat is misschien een reden waarom vaders meer impact hadden op hun dochters’ aldus Professor Xin Feng.

De resultaten van dit onderzoek suggereren ook dat eenzaamheid bij jongens niet wordt beïnvloed door het feit of ze dicht bij hun vader dan wel moeder staan. De verklaring hiervoor: vaders zijn over het algemeen meer beschermend zijn ten aanzien van hun dochters, terwijl van jongens wordt verwacht dat zij voor zichzelf zorgen.

 

Het advies

Op basis van deze bevindingen moedigen de onderzoekers vaders aan om de tijd te nemen om zich te binden met hun dochters. Professor Feng voegde hieraan toe: ‘Besteed aandacht aan hun gevoelens, vooral wanneer ze verdrietig of ongelukkig zijn. En help hen het hoofd te bieden. Onze resultaten suggereren dat het echt kan helpen dat dochters zich minder eenzaam voelen in de loop van de tijd. ‘

 

Bron: The Ohio State (University) News

 

Wil je meer lezen over vader-kind relaties? Lees dan ook:

Waarom vaders van baby’s zo woest aantrekkelijk zijn

Hoeveel % van alle moeders liegt over de echte vader van het kind

Vaderskindje

Lengte geslachtsdeel vader van invloed op het geslacht van je baby

Vader schrijft levenslessen voor zijn zoon en die gaan nu (niet voor niets) viral

 

 

Reageer op artikel:
Vaderskindjes voelen zich minder snel eenzaam dan moederskindjes
Sluiten