Een enig kind heeft hoog prestatiemotivatie

Een enig kind heeft hoog prestatiemotivatie

 

 

 

Een hele tijd werden kinderen die zonder broertjes of zusjes opgroeien als zielig, raar of vreemd gezien. Ouders worden er zelfs op aangekeken met een blik van ‘dat doe je je kind toch niet aan?’. Mensen die dat soort dingen zeggen zouden eens twee keer na moeten denken voordat ze zoiets zeggen, want niet alle gezinnen met een kind hebben hier bewust voor gekozen. In sommige gevallen mag een vrouw wegens gezondheidsproblemen niet nogmaals zwanger worden, soms lukt een volgende zwangerschap gewoon niet, soms besluiten de ouders uit elkaar te gaan of er zijn andere oorzaken waar wij als buitenstaanders niks mee te maken hebben. En soms – en dat vinden veel mensen moeilijk te begrijpen – kiezen mensen bewust voor een gezin met maar een kindje. Daar kun je wat van vinden, maar zeg nou zelf: een enig kind krijgt waarschijnlijk zoveel liefde en aandacht, daar kan niks mee zijn!

 

‘Ooit is er een Amerikaanse hoogleraar en psycholoog  geweest die beweerde dat ‘enig kind zijn een ziekte is’ en dat opgroeien zonder broers en zussen alleen maar negatieve effecten heeft op een kind. En dat was indertijd misschien ook wel de algemeen heersende opvatting’, aldus moodkids.nl.

Inmiddels wordt er gelukkig niet meer zo gedacht en is juist uit onderzoek gebleken dat er nauwelijks verschillen te vinden zijn tussen enig kinderen en kinderen die opgroeien tussen broertjes en/of zusjes. En als er dan verschillen te vinden waren dan kwamen de enig kinderen er beter uit dan de kinderen die opgroeien met broertjes e/of zusjes. Volgens de onderzoeken zouden kinderen die opgroeien zonder broertjes of zusjes een grote prestatiedrang hebben en deze kinderen zouden harder willen werken om iets te bereiken, dan de kinderen met een (of meerdere) broertje of zusje. Dit zou kunnen komen, omdat er op deze kinderen meer wordt gelet en ze gedwongen worden hun werkjes en opdrachten netjes en volledig af te ronden. De ouders hebben alleen maar oog voor hem en hij weet dat hij het maar beter meteen goed kan doen. Een kind uit een groter gezin kan vaker ongemerkt iets doen of dingen worden soms door een broer of zusje opgelost.

Reageer op artikel:
Een enig kind heeft hoog prestatiemotivatie
Sluiten