Marieke
Marieke Nieuws 24 apr 2018

Enig kind zijn beïnvloedt de hersenontwikkeling

Enig kind zijn beïnvloedt de hersenontwikkeling: het zogenaamde ‘Enig Kind Syndroom’

 

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die zonder broers en zussen opgroeien een andere hersenstructuur hebben dan zij die wel opgroeien met broertjes en zusjes.

 

Vast is komen te staan dat enig kinderen weldegelijk een verschil in de ‘neurale basis’ (de hersenstructuur) vertonen ten opzichte van kinderen die wel broertjes of zusjes hebben. Zo heeft een studie van Southwest University in Chongqing, China, aangetoond.

 

Er werden voor dit onderzoek 250 universiteitsstudenten onderzocht. De helft hiervan was enig kind, de andere helft niet. Er werden hersenscans gemaakt terwijl de respondenten persoonlijkheids-, creativiteits- en intelligentietesten werden afgenomen. Uit deze testen bleek dat enig kinderen beter presteerden op ‘creativiteit’, maar dat ze tegelijkertijd consistent lager scoorden op ‘aangename’ persoonlijkheidstrekken.

 

De scans toonden ook aan dat de delen van de hersenen geassocieerd met de ontwikkeling van creativiteit en persoonlijkheidstrekken inderdaad structureel verschillend waren in de twee verschillende groepen. De enig kinderen die hoger presteerden op creativiteit hadden een grotere grijze massa in de ‘pariëtale lob’ (het deel van de hersenen dat samenhangt met mentale flexibiliteit en verbeeldingskracht). Tegelijkertijd vertoonden de scans van die enig kinderen die minder prettige eigenschappen vertoonden minder grijze massa in de ‘mediale prefrontale cortex’ (het deel van de hersenen waarvan bekend is dat ze betrokken zijn bij het denken over jezelf in relatie tot anderen).

 

De onderzoekers voelen zich gesterkt in deze bevindingen door onderzoeken die eerder zijn gedaan naar de invloed van de plek van een kind binnen een gezin. Dat zou ook tekenend zijn voor hoe kinderen over zichzelf denken en wat voor gedrag ze vertonen. De jongste broers en zussen denken dat ze de grappigste zijn, de middelsten zijn vaak ‘pleasers’, de oudsten zijn vaak het meest verantwoordelijk en zijn tevens perfectionisten. Deze eerdere onderzoeken tonen wat betreft de onderzoekers van dit onderzoek aan dat verschillende gezinsomgevingen – opgroeien met of zonder broers en zussen – de structurele hersenontwikkeling van kinderen beïnvloeden.

Daarbij wijzen ze er ook op dat terwijl eerdere studies al hebben aangetoond dat enig kinderen de neiging hebben om hogere intelligentie te vertonen, de onverdeelde aandacht van ouders en grootouders kan resulteren in wat zij ‘ongewenste’ persoonlijkheidskenmerken noemen, zoals afhankelijkheid, zelfzucht en sociale onbekwaamheid.

 

Bron: The Independent

 

Benieuwd naar het onderzoek over de plek binnen het gezin van een kind, wat bepalend kan zijn voor de persoonlijkheid van een kind? Lees dan dit artikel.

Reageer op artikel:
Enig kind zijn beïnvloedt de hersenontwikkeling
Sluiten